grape-vinetoitoi-wine-bottle-with-glassToi Toi sparkling sauvignon blanc on the beachdallas-nock-photography-toitoi-sauvignon-blancdallas-nock-photography-wine-glassDallas Nock photography Toi Toi lifestyleToi Toi in Hokianga Harbourdallas-nock-photographyToi Toi Clutha Pinot Noir

 

Awards


New York International Wine Competition 2014 -
20th July 
Bronze
Toi Toi Central Otago Clutha Pinot Noir 2013

Spiegelau International Wine Competition 2014 - July
Gold
Toi Toi Reserve Chardonnay 2012
Silver
Toi Toi Marlborough Reserve Riesling 2013
Bronze
Toi Toi Marlborough Brookdale Single Vineyard Sauvignon Blanc 2013
Toi Toi Central Otago Clutha Pinot Noir 2013


Sydney International Wine Competition 2014 - March

Highly Commended
Toi Toi Reserve Chardonnay 2012


Easter Show Wine Awards 2014
- 26th Feb 2014
Silver
Toi Toi Reserve Chardonnay 2012
Toi Toi Marlborough Brookdale Single Vineyard Sauvignon Blanc 2013
Toi Toi Reserve Pinot Noir 2012

Bronze
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2013


Air New Zealand Wine Awards 2013 -
November 13th
Silver
Toi Toi Marlborough Brookdale Vineyard Sauvignon Blanc 2013
Bronze
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2013
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2012
Toi Toi Reserve Chardonnay 2012


Marlborough Wine Show 2013 - 31st October 2013

Silver
Toi Toi Marlborough Brookldale Sauvignon Blanc 2013
Bronze
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2013


International Wine and Spirit Competition 2013 - 8th October 2013

Gold
Toi Toi Marlborough Reserve Riesling 2012
Silver
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2012
Toi Toi Reserve Chardonnay 2012


New Zealand International Wine Show 2013
- 17th September 2013
Silver
Toi Toi Marlborough Pinot Gris 2013
Bronze
Toi Toi Marlborough Sauvignon Blanc 2013


Spiegelau International Wine Competition 2013 -
22nd June 2013
Bronze
Toi Toi Sparkling Sauvignon Blanc
Toi Toi Marlborough Pinot Gris 2012
Toi Toi Marlborough Unoaked Chardonnay 2012
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2012
Toi Toi Central Otago Clutha Pinot Noir 2012


San Francisco International Wine Show 2013 -
19th June 2013
DOUBLE GOLD
Toi Toi Central Otago Clutha Pinot Noir 2012
Silver
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2012
 

Royal Easter Show 2013 - 26th February 2013
Silver
Toi Toi Reserve Marlborough Sauvignon Blanc 2012
Bronze
Toi Toi Marlborough Unoaked Chardonnay 2011
Toi Toi Marlborough Sauvignon Blanc 2012
Toi Toi Marlborough Reserve Riesling 2012
Toi Toi Central Otago Pinot Noir Clutha 2012


Air New Zealand Wine Awards 2012 - 7th November 2012
Pure Silver
Toi Toi Clutha Pinot Noir 2011
Pure Bronze
Toi Toi Marlborough Sauvignon Blanc 2012
Toi Toi Central Otago Reserve Pinot Noir 2010


International Wine and Spirit Competition - 12th October
Gold Outstanding
Toi Toi Reserve Riesling 2011
Bronze
Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2011


New Zealand International Wine Show 2012 - 14th September
Bronze
Toi Toi Unoaked Chardonnay 2011
Toi Toi Sauvignon Blanc 2012


2012 Spiegelau International Wine Competition
- 6th September 
Bronze
Toi Toi Sauvignon Blanc 2012


Japanese Wine Challenge 2012
- 24th July
Silver
Toi Toi Reserve Riesling 2011
Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2011

Bronze
Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2011
 

San Francisco International Wine Competition - 15th June
Gold
Toi Toi Reserve Riesling 2011
Bronze
Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2011

Yantai International Wine Competition 2012 China - 12th June
Silver
Toi Toi Pinot Noir 2009


International Cool Climate Wine Show 2012
- 5th June
Gold
Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2011

Bronze

Toi Toi Reserve Riesling 2011


International Wine Challenge London 2012 - 22nd May
Silver

Toi Toi Marlborough Reserve Riesling 2011
Bronze

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2011
International Royal Easter Show Wine Awards 2012 - 21st Feb
Bronze

Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2011

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2011

Toi Toi Marlborough Reserve Riesling 2011
Toi Toi Central Otago Clutha Pinot Noir 2011
Toi Toi Central Otago Reserve Pinot Noir 2011

Toi Toi Prosecco
 Sydney International Wine Show 2012
Highly Commended
Toi Toi Reserve Riesling 2011


International Wine and Spirit Competition 2011
Gold - Best in Class

Toi Toi Marlborough Riesling 2010

Bronze

Toi Toi Central Otago Reserve Pinot Noir 2010
Bragato Wine Awards 2011
Gold

Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2010


New Zealand International Wine Show 2011
Gold

Toi Toi Riesling 2010

Silver

Toi Toi Pinot Gris 2010
Bronze

Toi Toi Unoaked Chardonnay 2010
Toi Toi Sauvignon Blanc 2011
Toi Toi Sparkling Sauvignon Blanc

Toi Toi Sparkling Rosé

Toi Toi Sparkling Prosecco
 International Cool Climate Wine Show 2011
Gold

Toi Toi Pinot Gris 2009

Silver

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2010

 

Royal Easter Show Wine Awards 2011
Bronze

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2010

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2010

Toi Toi Riesling 2010


Sydney International Wine Show ‘Top 100’ 2011
Blue Gold

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2010

Highly Commended

Toi Toi Riesling 2010
 Air New Zealand Wine Awards 2010
Pure Bronze

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2010
 New Zealand International Wine Show 2010
Silver

Toi Toi Late Harvest Dessert Wine 2009
Bronze

Toi Toi Sauvignon Blanc 2010
Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2009
Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2009

Toi Toi Clutha Pinot Noir 2009
 
 Royal Easter Show Wine Awards 2010
Gold

Toi Toi Dry Riesling 2009

Silver

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2009

Bronze

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2009
 Sydney International Wine Show 2010
Highly Commended

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2009
 International Wine Challenge London 2010
Bronze
Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2009

Toi Toi Dry Riesling 2009

Highly Commended

Toi Toi Clutha Pinot Noir 2008
 International Wine & Spirits Competition London 2010
Silver
‘Best in Class’
Toi Toi Dry Riesling 2009
 Air New Zealand Wine Awards 2009
Bronze

Toi Toi Sauvignon Blanc 2009

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2009
Toi Toi Sparkling Sauvignon Blanc NV
Brookdale Reserve Pinot Gris 2009
 New Zealand International Wine Show 2009
Trophy and Gold

Toi Toi Dry Riesling 2009

Bronze
Toi Toi Sauvignon Blanc 2009
Toi Toi Sauvignon Blanc 2008
 Liquorland Awards 2009
Silver
Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2009

Bronze

Toi Toi Pinot Noir Clutha 2008
 Bragato Wine Awards 2010
Bronze

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Noir 2009

 

Reviews

Australia Winestate Magazine - Michael Cooper

Recent Releases - March/April 2014

Toi Toi Marlborough Brookdale Sauvignon Blanc 2013

3.5 Stars

Toi Toi Marlborough Brookdale Reserve Pinot Gris 2013
Toi Toi Central Otago Reserve Pinot Noir 2012
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2013
Toi Toi Reserve Chardonnay 2012

 

Australian Winestate Magazine - Michael Cooper
Best of 2013 Releases - Annual 2014 Edition

Toi Toi  Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2012


WineNZ Summer 2013 / 2014 - December

Toi Toi Marlborough Brookdale Sauvignon Blanc 2013


TIZ Wine - Winter Warmers and Sauvignon Blanc Tasting 2013
- September

Toi Toi Reserve Chardonnay 2012
Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2012

Toi Toi Marlborough Sauvignon Blanc 2013

TIZ Wine - Aromatic Tasting 2013 - August

Toi Toi Marlborough Reserve Riesling 2012


WineNZ Magazine -
Winter 2013

Toi Toi Central Otago Clutha Pinot Noir 2012


Wine NZ Magazine
- Autumn Edition
Four star rating
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2012


Australian Winestate Magazine
- May/June
Four star rating
Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2012


Cuisine Magazine
- May 2013

Toi Toi Marlborough Unoaked Chardonnay 2011

Dish Magazine - April / May 2013

Toi Toi Marlborough Unoaked Chardonnay 2011
 

Australian Winestate Magazine March / April Edition - March 2013

Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc 2011

Cuisine Magazine - March 2013

Toi Toi Reserve Marlborough Riesling 2011


Australian Winestate Magazine Annual Edition 2013
- Feb 2013

Toi Toi Reserve Marlborough Riesling 2011


WineNZ Magazine Sauvignon Blanc Tasting
- Summer 2013 edition

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2011
3 Stars
Toi Toi Sparkling Rose
 

Wine Spectator Website Reviews - June 2012
88 Point rating

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2010

84 Point rating

Toi Toi Central Otago Pinot Noir Clutha 2011
 

Michael Cooper.Co.NZ Website Reviews - May 2012

Toi Toi Marlborough Riesling 2010

Toi Toi Reserve Pinot Noir 2010


3.5 Stars

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2010

Toi Toi Organic Reserve Cabernet Sauvignon 2010


3 Stars

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2010

Toi Toi Unoaked Chardonnay 2010

Toi Toi Pinot Gris 2009

Toi Toi Sparkling Sauvignon Blanc

Toi Toi Sparkling Rose
 

Australian Winestate Magazine - March/April 2012

Toi Toi Reserve Riesling 2011
 

Australian Winestate Magazine 'Best Wines of 2011 New Zealand'

Toi Toi Marlborough Riesling 2010
 Australian Winestate Magazine - Michael Cooper
'Best Wines of 2011' New Zealand


To Toi Central Otago Reserve Single Vineyard Pinot Noir 2010
 

 

TIZ Wine - Sauvignon Blanc and New Release Tasting 2011
3.5 Stars

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2011
 TIZ Wine - Aromatics Tasting 2011

Toi Toi  Marlborough Riesling 2010

3.5 Stars

Toi Toi Reserve Marlborough Sauvignon Blanc 2010
 
TIZ Wine - Winter Warmer Tasting 2011
3.5 Stars

Toi Toi Organic Reserve Cabernet Sauvignon 2010

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2010


3 Stars

Toi Toi Reserve Pinot Noir 2010


  
 


Australian Winestate Magazine

Toi Toi Riesling 2010

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2009 
Toi Toi Dry Riesling 2009


3.5 Stars

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2010
Brookdale Reserve Pinot Gris 2009
Toi Toi Pinot Noir Clutha 2009

3 Stars

Toi Toi Unoaked Chardonnay 2010
Toi Toi Unoaked Chardonnay 2009
Toi Toi Pinot Gris 2009
Toi Toi Sparkling Rosé NV
 


 

Michael Cooper

Toi Toi Dry Riesling 2009

Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2009
 Wine Orbit


Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2010

 

Toi Toi Sparkling Sauvignon Blanc NV

Toi Toi Brookdale Reserve Pinot Gris 2009


3.5 Stars

Toi Toi Sparkling Rosé NV

Toi Toi Pinot Noir Clutha 2009
Toi Toi Unoaked Chardonnay 2009
Toi Toi Reserve Sauvignon Blanc 2009


3 Stars

Toi Toi Sparkling Sauvignon Blanc NV
 

 
 

CONTACT US    AVAILABLE FROM    RESOURCES    ABOUT TOI TOI    LINKS    PHOTOGRAPHY    SUSTAINABILITY        PAGE UP
Login